عربى
UV phototherapy
Inflammatory acne
Medical furniture & accessories
Dark circles & puffiness
Treatment and Diagnostics
Treatments & diagnostic
The HIFU with tailored parameter combinations for immediate impressions_1

Long term efficacy, controlled discomfort

Ultraformer provides effective skin tightening through optimizing HIFU technology by:

 • High peak power for superior results with less discomfort.
 • Enabling the tailoring of different combinations of energy, density and size of the treated area.
Treatments:
$name
$name
Why choose Ultraformer?
How Ultraformer works
 • Target focus for better efficacy & safety
 • The collagen neogenesis
Interested to know more about the product?
Indications
1.5, 2.0, 3.0 & 4.5 mm cartridges
6.0 & 9.0 mm cartridges
 • Facelifting.
 • V-line forming.
 • Double chin.
 • Fine lines & wrinkles.
 • Skin rejuvenation.

Lorem Ipsum

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Know your facts
More Than
0
clinics using Action II
Average Payback in
0
year or less
Action II Gyn Treats
0
in the first year
Treatment Results
Interested to take the next steps?
We'll help you make the right decision
Request A Quote
CountryPopup.Title
Bahrain
Egypt
Jordan
Saudi Arabia
Kuwait
Lebanon
Oman
Qatar
UAE
CountryPopup.ViewGlobal
IP: 18.206.194.161
Contact country: Other; GeoData country: US; Lang: ;Interaction: ac9862f2-d72b-4b35-9dee-6e34b26ce63e; ContactId: f9423987-4255-42a2-b4a8-4de01eeb311f